Fem servir cookies per proporcionar una millor experiència en la navegació . Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.

Configurar.

Unitats d'Escolarització Compartida

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) són programes que tenen per finalitat prestar atenció educativa, complementant la que ofereixen els centres educatius a l’alumnat d’ESO que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d’inadaptació social i risc de marginació.

 

L’objectiu d’aquests programes, segons la normativa és afavorir l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, amb una metodologia que motivi l’alumnat, retornant la confiança en les possibilitats d’èxit personal, reforçant els seus aprenentatges i evitant l’abandonament escolar.

 

Aquest plantejament global es tradueix en un grup reduït de persones que treballen de tu a tu amb alumnes usuaris/es del servei. Aquest tractament permet treballar de manera individualitzada i personalitzada el cobrir les necessitats de cadascun dels i les joves.

A banda, es planteja aquest servei com una àrea més de l’institut, evitant l’estigmatització i l’etiquetatge de l’alumnat i treballant, de manera global, les actituds i competències.

Contacte amb nosaltres per més informació a info@sotrac.cat